Loodussõbralik kütus

Puit kui pelleti toormaterjal on:

• Taastuv – kasvab meie ümber
• Keskkonnasõbralik ja säästlikult kasutatav energiaallikas
• Põleb CO2 neutraalselt
• Kodumaine, puhas ja mugav

Pellet küttematerjalina eraldab põledes sama palju CO2 kui palju ta eraldaks metsa kõdunema jäädes, aidates võidelda kasvuhooneefektiga. Teisisõnu, pelletid põlevad CO2 neutraalselt ehk nad eraldavad põledes sama palju süsinikdioksiidi, kui palju puit oma kasvamise ajal endaga sidus või eraldaks siis, kui puit jääks metsa ning mädaneks ära. Heitmete, nagu NOx, SOx ja lenduvad orgaanilised ühendid, koguste poolest on puidugraanulite põletamise seadmed üldiselt väga madala tasemega võrreldes muudel kütustel töötavate seadmetega.

Tootmises toob pressi suur surve puidumassis kaasa temperatuuri tõusu ja puidus naturaalselt sisalduv igniin plastifitseerub osaliselt, tekitades naturaalse „liimi“, mis hoiab graanuleid jahtumiseni koos, seega ei lisata puidumassile tootmises liimaineid ega kahjulikke kemikaale.

Saadav kütus on tänapäeval ainuke kodumaine taastuvenergia valdkonda kuuluv katlakütus, mille kasutamisel nii väikestel kui ka suurtel võimsustel saavutatakse vedel- ja gaasikütuse puhtus, mugavus ja automatiseeritus. Pelletite ladustamisel ja hoidmisel puudub risk keskkonna saastamisele ning materjal sobib suurepäraselt ka lemmik- ning põllumajandusloomade allapanuks.