Mis juhtub, kui katelt kütta ebakvaliteetse kütusega?

Tundmata päritolu tööstusliku pelletite tuhasisaldus võib olla suur ja põlemisprotsessi käigus hakkab tekkima sulanud klaasi taolist massi mis on tingitud puukoores olevast liivast/mullast. Selliselt ebakvaliteetse toormesisaldusega pellet:

• Rikub soojatootmisseadmeid
• Katel nõuab pidevat hooldust
• Põlemise reguleerimine on keeruline
• Saadav kasutegur on tunduvalt madalam
• Oluliselt suureneb pelleti kulu

Kuigi turul liigub ka importpelleteid, on tarbijal soovitatav eelistada kodumaist toodangut, sest selle kvaliteet on lihtsalt kontrollitav.