Pelle katla testimine Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudis

TTÜ (käesoleval ajal Taltech) Soojustehnika Instituut töötas koostöös Viljandi Metallitööstusega, Eesti Innovatsioonifondi ja Eesti Teadusfondi (grant n 4284) rahalisel toel välja ning valmistas ette tootmiseks seeria efektiivseid väikekatlaid sh katel Pelle. Katel läbis katsetestid Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudis ja omab vastavat tunnistust.

Töö eesmärgiks seati luua, rakendades soojusfüüsikaliste uuringute uusimaid tulemusi soojuslevi intensiivistamise alal katlas, üle 90% kasuteguriga puitpelleti-, õli- või gaasikõttel töötavaid väikekatlaid. Katla juures on kasutusel kaks Eesti kasuliku mudeli tunnistusega kinnitatud rakendust, mis oma originaalsusega on aidanud saavutada üle 90% kasuteguri.

TTÜ Soojustehnika Instituudis katsetamisel saadi katla reaalseks kasuteguriks õlikütte puhul üle 92% ja puitpelletite põletamisel (sõltuvalt nende kvaliteedist, eriti niiskusest) 86%-90%. Toodud kasutegurid vastavad või ületavad vastavaid euronorme. CO2-emissiooni vähendamise nõude taustal on igasugune kasuteguri suurenemine oluline. Katla kõrge efektiivsus vähendab ka ekspluatatsioonikulusid ning säästab tarbija raha. Lisaks täheldati katsetustel, et tarbevee spiraal suurendab katla vees akumuleerunud soojuse arvel kuni poole tunni jooksul katla kasulikku võimsust nõnda, et kaht tarbijat (dušš + kraan) saab rahuldada +55 C tarbeveega.

Katel on konstrueeritud vastavalt Euroopa standardile EN 303. Rõhu all töötavad katlaosad on kujundatud peamiselt ümarvormidena, mistõttu vajaliku tugevuse saamiseks kulub vähem metalli ning katelde montaažimaht on minimaalne. Katel töötab ilma tõmbeventilaatorita, mis saavutati konvektiivosa suhteliselt suure ristlõikega ning selliste suitsugaasi vooluturbulisaatorite kasutamisega, mis oluliselt ei suurenda suitsukulgla aerodünaamilist takistust.