Pelletikütte areng ja tulevik

Pelletitega kütmist on Lääne-Euroopas praktiseeritud juba rohkem kui kolmkümmend aastat. Seoses 2005. aasta fossiilkütuste hindade tõusuga on pelletitega kütmine teinud hüppelise tõusu ning pellet kui kütus leiab aina rohkem kasutust üle kogu maailma.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri Task 40 andmetel on puidugraanulite tootmine aastatel 2006–2010 kahekordistunud ning tootmine ületab 14 miljonit tonni. 2012. aasta raportis väidab Biomassi Energeetiliste Ressursside Keskus, et puidugraanulite tootmine kahekordistub Põhja-Ameerikas järgmise viie aasta jooksul.

Eestis toodetakse pelleteid üle 1 000 000 tonni aastas, olles oluline kodumaine taastuvkütus, mille tootmismaht pidevalt kasvab.